PROGRAMY

Grupa 3-4 latków pracuje w oparciu o program „ Od zabawy do nauki” wyd. Nowa Era.
Grupa 5-6 latków pracuje w oparciu o program „ Nasze przedszkole” wyd. Mac.
Dodatkowo realizujemy program edukacji ekologicznej „Ekologia już w przedszkolu” G. Kutyłowskiej oraz
program własny „Cztery pory roku w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na przykładzie ścieżki dydaktycznej koło Dąbrówki Łubniańskiej”