USTAWA SZEŚCIOLATKOWA WCHODZI W ŻYCIE

Z dniem 14 listopada 2013r. wchodzi  w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

 

Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 r. - klasy pierwsze, we wrześniu 2015 r. - klasy pierwsze i drugie, od września 2016 r. - klasy I-III). Przepis wchodzi w życie 1 września 2014 r.

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.

Od 1 września 2014 r.:

  • obowiązek      szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci      6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie      obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie      od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców      (wniosek rodziców);

Od 1 września 2015 r.:

obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).