PROGRAMY

Grupa „ Sikorki” - pracuje w oparciu o program „ Trampolina” wyd. PWN.
Grupa „ Świetliki” pracuje w oparciu o program „ Trampolina” wyd. PWN.
Dodatkowo realizujemy program edukacji ekologicznej „Ekologia już w przedszkolu” G. Kutyłowskiej oraz
program własny „Cztery pory roku w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na przykładzie ścieżki dydaktycznej koło Dąbrówki Łubniańskiej”